Skip to main content
DA / EN

Cintia Organo Quintana

Koordinator, Lektor
Biologisk Institut

Telefon: +4565509191
Email: cintia@biology.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/cintia

Min forskning dækker emner fra arts-specifikke virkninger af benthiske marine hvirvelløse dyr, såsom polychaeter, muslinger og krebsdyr, til økosystemniveauets reaktioner på forskellige forstyrrelser (f.eks. forurening, iltsvind, eutrofiering, fysisk stress, klimaforandringer og bioingeniørløsninger til restaurering af kysthabitater).

Dette inkluderer studier om økologien af individuelle arter, bioturbation, effekter af flere arter, biodiversitet og økosystemfunktioner (dvs. nedbrydning af organisk materiale og genoprettelse af næringsstoffer, C, N og P-cyklus).

@CintiaOQuintana