Skip to main content
DA / EN

Nicola Tollin

Professor
Institut for Teknologi og Innovation

Telefon: +45 65 50 86 68
Email: nto@iti.sdu.dk
Webside: https://www.sdu.dk/ansat/nto

Dr. Nicola Tollin er professor med særlige ansvarsområder inden for urban resilience ved Syddansk Universitet, med mandat til at danne og koordinere en forskningsgruppe om urban resilience, et nøgleforskningsområde inden for SDU's bygnings- og arkitektingeniøruddannelse.

Nicola har en M.Arch. i arkitektur fra IUAV Universitetet i Venedig (bæredygtig byudvikling), en M.Phil. i bæredygtighed fra Teknologiske Universitet i Catalonien (evaluering af bæredygtig byudvikling) og en Ph.D. i bæredygtighed fra Teknologiske Universitet i Catalonien (overgang til urban resilience).

Nicola har arbejdet som forsker og underviser ved IUAV Universitetet i Venedig (Afdelingen for Urbanisme), Teknologiske Universitet i Danmark (Afdelingen for Bygningsingeniør), Teknologiske Universitet i Catalonien (UNESCO's lærestol i bæredygtighed) og Universitetet i Bradford (Center for Bæredygtige Miljøer).

Han har mere end 20 års international erfaring med forskning, kapacitetsopbygning, uddannelse inden for bæredygtig udvikling, resilience, klimaændringer, cirkulær økonomi og innovation med fokus på byer og regioner. Han har koordineret/deltaget i over 70 forsknings-, uddannelses- og byudviklingsprojekter på verdensplan, herunder 13 EU-finansierede, i flere lande, herunder Colombia, Filippinerne, Argentina, Chile, Mexico, Brasilien.

Han har forfattet over 100 videnskabelige publikationer, leveret over 100 taler/præsentationer i 20 lande over hele verden og var med til at organisere over 25 internationale konferencer og officielle sidebegivenheder ved FN's konferencer. Han har fungeret som ekspert for adskillige private og offentlige organisationer, herunder lokale myndigheder, Europakommissionen og FN's programmer og agenturer, herunder UN-Habitat og UNFCCC.

Nicola er medstifter af Recycling Cities International Network RECNET, administrerende direktør for RESURBE International Program on Urban Resilience og chefredaktør for bøgeserien Resilient Cities, udgivet af Springer.