Skip to main content
DA / EN

Lone Grønbæk Jørgensen

Institutleder, Lektor
Økonomisk Institut

Telefon: +45 65 50 41 82
Email: lg@sam.sdu.dk
Webside: https://www.sdu.dk/ansat/lg

Mit primære forskningsområde er forvaltning af vedvarende ressourcer. Jeg har en særlig interesse i interaktioner og konflikter forbundet med udnyttelsen af marine ressourcer. Jeg har arbejdet med strategisk adfærd fra en kvantitativ synsvinkel, hvor jeg har konstrueret teoretiske modeller for at udvide vores viden inden for spilteori og eksternaliteter samt teste modellerne inden for fiskeri. Derudover har jeg undersøgt de økonomiske aspekter af forskellige reguleringstiltag i forbindelse med klimaforandringer. Jeg har haft fokus på, hvordan man etablerer selvopretholdende aftaler, og hvilke konsekvenser klimaforandringer har haft for eksisterende aftaler om vedvarende marine ressourcer.

Mit andet forskningsområde omhandler økonomisk evaluering af politiske indgreb i fiskeriforvaltning. Jeg anvender velkendte værktøjer til evaluering, såsom omkostnings-nytte-analyse eller omkostningseffektivitetsanalyse, og tilpasser disse til at være anvendelige inden for fiskeriforvaltning. Værktøjerne tillader derefter at evaluere virkningerne af politiske indgreb og knytte disse virkninger til konsekvenserne for fiskebestandene. Evalueringsteknikkerne er blevet testet på blandet trawl-fiskeri i Kattegat og Skagerrak. Den økonomiske evalueringsteknik har jeg også anvendt på sundhedsrelaterede spørgsmål. Især har jeg undersøgt indgrebet med et vaccineprogram mod COVID-19 i sundhedssektoren ved hjælp af en epidemiologisk model for at forudsige omkostningerne per vundet leveår.

Mit tredje forskningsområde omhandler håndhævelse af reguleringer. Jeg anvender teorien om stadie-spil, hvor myndigheder og agenter (fiskere eller virksomheder) træffer beslutninger på forskellige stadier. Derudover har jeg arbejdet empirisk med modeller for håndhævelse i forskellige fiskerier i Kattegat og Skagerrak.