Skip to main content
DA / EN

Haley Kujawa

Postdoc
Biologisk Institut

Telefon: +4565509506
Email: kujawa@biology.sdu.dk
Webside: https://www.sdu.dk/ansat/kujawa

Min tidligere forskning har sigtet mod at kvantificere, hvordan de interagerende effekter af menneskelig forvaltning af landskaber og klimaændringer vil påvirke vandkvaliteten ved brug af miljømodellering. Specifikt har jeg anvendt Soil and Water Assessment Tool (SWAT) til at kvantificere næringsstofafstrømning fra landbrugslandskaber og identificere veje til reduktion af næringsstofafstrømning under forskellige klimascenarier. Meget af mit arbejde har fokuseret på at engagere nøgleinteressenter (f.eks. regerings- og ikke-regeringsorganisationer, jordejere) i modelleringsprojekter for at forbedre relevansen og brugen af modelresultater. Desuden har noget af mit tidligere arbejde integreret miljømodeller i brugervenlige værktøjer til beslutningstagning.

I Aqua-NbS-centret vil jeg arbejde på at bygge lokalt og regionalt relevante miljømodeller for at kvantificere, hvordan vandbaserede løsninger baseret på naturen kan adressere både vandkvalitet og kulstoflagring under klimaændringer. Det tværfaglige ekspertise i centret vil blive brugt til at generere forvaltningsscenarier for miljømodeller skræddersyet til brug i politiske og beslutningstagende sammenhænge.