Skip to main content
DA / EN

Gary Banta

Institutleder, Lektor
Biologisk Institut

Telefon: +45 65 50 78 89
Email: banta@biology.sdu.dk
Webside: https://www.sdu.dk/ansat/banta

Gary Banta blev leder af Biologisk Institut ved Syddansk Universitet i 2019, efter at have været studieleder ved Roskilde Universitet. Han bringer næsten 30 års erfaring med sig inden for en bred vifte af områder inden for akvatisk økologi, biostatistik, økotoksikologi og miljøvidenskab. Han har arbejdet i forskellige habitater og miljøer lige fra søer til kysthav, herunder marginale habitater som tidevandsferskvandsmoser, saltmarsker og mangrover.

Gary opnåede en bachelorgrad i biologi og statistik fra University of Wisconsin-Green Bay og en ph.d. i marinøkologi fra Boston University. Han påbegyndte et biologisk postdoc på Odense Universitet, inden han tilsluttede sig fakultetet ved Institut for Biologi og Kemi på Roskilde Universitet i 1995. I 2007 skiftede han til Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring indtil 2016, hvor han skiftede til Institut for Natur og Miljø.