Skip to main content

Forsøgsdeltagere

- Deltagere til studierne er rekrutteret via Almen praksis, Sygehuse, annoncering i Gigtforeningens medlemsblad ”Ledsager” og centrale registre