Skip to main content

Hvem er CTU

CTU blev stiftet af den internationale anerkendte lægemiddelforsker Professor dr. med Jesper Hallas i 2008. Det primære formål var at udføre pragmatisk, klinisk randomiseret lægemiddelforskning med fokus på sikkerhed efter markedsføringen, i samarbejde med Almen praksis.
Enheden har siden opstart udviklet sig og har i den periode både udført fase III- og fase IV studier, samt registerstudier.

CTU består af en daglig leder, projektlæge, projektsekretær, projektsygeplejersker, studentermedhjælpere samt professor, overlæge dr. med. Jesper Hallas.

Projektsygeplejerskerne har mange års klinisk erfaring fra både primær- og sekundær sektor. Derudover har flere en master- eller kandidatuddannelse, specialuddannelsen i intensiv sygepleje eller diplomkurser.
Alle har gennemført diplomkursus i GCP og er medlem af Dansk Selskab for Good Clinical Practice.

CTU er kendetegnet ved høj kompetence og bred faglig viden.

Som projektenhed under Syddansk Universitet er vi garanter for, at de studier vi deltager i, lever op til myndighedskrav og lovgivning vedrørende Good Clinical Practice.
De forsknings spørgsmål samarbejdespartnerne ønsker belyst via studierne, skal have almen interesse og videnskabeligt substans. CTU forventer at have adgang til forsøgets data og ret til publikation af resultaterne.