Skip to main content

Vision og Mission

Vision

Syddansk Universitets Clinical Trial Unit vil gennem klinisk forskning bidrage til at bedre sundhed og lægemiddelsikkerhed samt formidle  resultaterne heraf, så de bliver almen viden og bredt anerkendt.

 

Mission

Syddansk Universitets Clinical Trial Unit udfører pragmatiske kliniske studier samt registerforskning af højeste internationale kvalitet.
På baggrund af en videnskabelig tilgang og brede faglige kompetencer udfører vi studierne i samarbejde med andre universiteter, lægemiddelindustrien, CRO virksomheder, Regionerne samt almen praksis.