Skip to main content

Administrative opgaver

 • Ansøgningerne af myndighedsgodkendelserne til studierne.
 • Udarbejdelse af projektdokumenter.
 • Rekruttering af Almen praksis og sygehus.  Den første kontakt kan blive fulgt op af et informationsmøde eller evt. stormøde.
 • Udarbejdelse og indhentning af kontrakt med Almen praksis og sygehus.
 • Mulighed for at identificerer egnede forsøgsdeltagere til lægemiddelstudier via centrale registre eller via Almen praksis it-system. 
 • Annoncere i fagblade for rekruttering af mulige forsøgsdeltagere.
 • I samarbejde med Almen praksis og sygehus sikrer vi, at forsøgsdeltagerne der inviteres er egnet ud fra gældende in- og eksklusionskriterier. 
 •  CTU varetager informationsmøde, indhentning af informeret samtykke og screenings forløb samt planlægning med egnede deltagerne.
 •  ”Randomiserings-møde” og afsluttende møde med Almen praksis og sygehus.
 • Opdatering af versionsudgaver af studie materiale.
 • Indsamling af data til registrering af endepunkter i studierne. Det gøres gennem månedlige opfølgninger fra forsøgsdeltager, indhentning af journalmateriale og computer search over hospitalsindlæggelser.
 • Indberette utilsigtede hændelser (AE, SAE og SUSAR).
 • Endepunkts materiale bearbejdes til studiernes endepunkts-komite.

CTU har opbygget stor knowhow, for at sikre optimal administrativ gennemførsel af studierne. I forbindelse med nye studier udvikler og tilpasser vi de metoder der skal benyttes således at studierne udføres med høj faglig kompetence.