Skip to main content

Praktiske opgaver

 • Rekrutteringsmøde med interesserede mulige investigator.
 • Initieringsmøde med Study Site investigator.
 • Listegennemgang af egnede deltagere til pågældende studie.
 • Inviterer, planlægger og gennemfører informationsmøde med egnet forsøgsdeltagere.
 • Indhentning af informeret samtykke og gennemførelse af screening.
 • Kliniske undersøgelser (BT, urinstix, EKG, højde- og vægt målinger, blodprøvetagning mm.)
 • Klargør blodprøver til videre analyse.
 • Logistik ved blodprøver, for at sikre de kommer frem til analysested.
 • Randomiserings-samtale og kontinuerlig kontakt med forsøgsdeltagerne.
 • Sygeplejebemandet vagttelefon.
 • Samarbejde med primær- og sekundærsektoren.
 • Bestilling, opbevaring og distribution af studiemedicin.

I det praktiske arbejde hos vores samarbejdspartnere påtager vi, at udfører flest mulige af studiets opgaver, således at et minimum af opgaver skal varetages af investigator(Almen praksis og sygehus). Det afspejles i, at vi har et tæt og godt samarbejde med ¼ af Danmarks lægepraksis.