Skip to main content

Clinical Trial Unit

Har jeres virksomhed brug for en samarbejdspartner til gennemførsel af et kliniks forskningsstudie?

Clinical Trial Unit (CTU) er en selvstændig projektenhed, der hører under Klinisk Farmakologi og Farmaci, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Syddansk Universitet.

CTU har siden 2008 arbejdet med fase III  studier, fase IV studier og registerstudier. 

Skal jeres kliniks forskningsstudie gennemføres i almen praksis, er CTU den optimale samarbejdspartner til at udføre opgaven, da vi har samarbejde med 1/4 af Danmarks lægepraksis.

Organisations struktur

 
Administrative opgaver

Læs mere her

Praktiske opgaver

Læs mere her

Sidst opdateret: 25.03.2020