Clinical Trial Unit

Har jeres virksomhed brug for en samarbejdspartner til gennemførsel af et kliniks forskningsstudie?

Clinical Trial Unit (CTU) er en selvstændig projektenhed, der hører under Klinisk Farmakologi og Farmaci, Institut for Sundhedstjenesteforskning på Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Syddansk Universitet.

CTU har siden 2008 arbejdet med fase III  studier, fase IV studier og registerstudier. 

Skal jeres kliniks forskningsstudie gennemføres i almen praksis, er CTU den optimale samarbejdspartner til at udføre opgaven, da vi har samarbejde med 1/4 af Danmarks lægepraksis.

Organisations struktur

 
CTU Pjece

Klik her

CTU Folder

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies