Skip to main content

SCOT studiet

SCOT, Standard care versus Celecoxib Outcome Trial

Baggrund

Nye selektive COX-2-hæmmere har en dokumenteret fordel i forhold til ældre NSAID, hvad angår risikoen for alvorlig maveblødning.
Yderligere forskning har vist, at der kan være en AMI-risiko forbundet med de traditionelle NSAID.
EMA pålagde Pfizer at finansiere det uvildige fase 4 studie som en del af betingelserne for en fortsat markedsføringstilladelse.

Formål

Formålet var gennem et stort, strømlinet, naturalistisk studie, at undersøge den kardiovaskulære og gastrointestinale sikkerhed ved brug af celecoxib (Celebra TM), sammenlignet med traditionelt NSAID behandling hos patienter med reumatoid artritis eller osteoartritis.

Metode

Studiet blev gennemført i samarbejde med almen praksis og inkluderede patienter, der var i behandling med et traditionelt NSAID.
Efter screening blev deltagerne randomiseret til enten celecoxib (Celebra TM), eller til at forsætte med deres traditionelle NSAID.
Herefter blev der indsamlet og registreret data med hensyn til forekomst af kardiovaskulære og gastrointestinale hændelser til studiets afslutning i maj 2015.

Resultat

Da resultaterne blev gjort op efter 6 års forløb, kunne der ikke påvises nogen forskel i risikoen for blodpropper, hvad enten man fik NSAID eller det nye selektive COX2-hæmmer celecoxib. Endvidere sås at forekomst af gastrointestinale hændelser var højere for traditionelt NSAID end for celecoxib (Celebra TM), dog blev flere deltagere i Celebra-gruppen trukket ud af studiet.

Resultaterne er publiceret i det ansete tidsskrift European Heart Journal.