Skip to main content

CTU´s metoder

Ved udførelsen af studierne bliver CTU´s metoder løbende opdateret og gennemarbejde, så de tilpasses alle arbejdsopgaver og niveauer i det pågældende studie.
Der er udarbejdet SOP (Procedurer) for relevante arbejdsopgaver i tidligere og nuværende studier. Det sikrer ensartethed og høj kvalitet.

Nedenstående er nogle af de metoder enheden benytter:

• Identificerer mulige forsøgsdeltagere til studierne via centrale registrer.
• Listerne med de mulige deltagere gennemgås med investigator for endelig invitation.
• ”Follow up ” dokument med hensigt på kontinuerlig dataindsamling fra deltagerne. Det kan ske via mail, telefon eller brev.
• Samarbejde med shipping firma og Posten på SDU.
• SOP (Procedure) til at sikre indsamling af data til verificering af forskningsspørgsmålet til det enkelte studie.
• SOP (Procedure) for informations samtale, screenings- og randomiserings samtaler, for at sikre ensartethed og høj kvalitet i studierne.
• Rekrutteringsprocedure for kontakt til primær - og sekundærsektoren.

De metoder og erfaringer der er opbygget, vil kunne bruges i nye studier.

Sidst opdateret: 23.11.2017