Skip to main content

CTU´s kernekompentencer

Kvalitet, fleksibilitet og faglighed kendetegner CTU og afspejler enhedens kerne kompetencer.

CTU er løsningsorienteret og udfører de tildelte opgaver/studier internt i enheden eller sammen med eksterne samarbejdspartnere.
For at sikre at vi er parate og kompetente til at klare kommende, såvel som aktuelle opgaver på højt niveau, prioriteres løbende udvikling via kurser og uddannelse.
Enhedens høje og forskelligartet kompetencer, bred faglighed samt stor fleksibilitet sikrer  kvaliteten i gennemførelsen af arbejdsopgaver i studierne. F.eks. ved undervisning i Reumatologiske sygdomme ved Speciallæge i reumatologi i forbindelse med udførsel af SCOT projektet.

Som projektenhed under Syddansk Universitet er vi garanter for, at de studier CTU deltager i, lever op til myndighedskrav og lovgivning vedrørende Good Clinical Practice.
De forskningsspørgsmål som samarbejdes partnerne ønsker belyst via studierne, skal have almen interesse og videnskabeligt substans. CTU forventer at have adgang til forsøgets data og ret til publikation af resultaterne.

CTU er en fleksible enhed i forhold til geografi, tidsperspektiv og arbejdsomfang.

Det betyder, at vi altid har mulighed for at tilpasse arbejdsgangen til de enkelte opgaver. Geografisk er de ansatte projektsygeplejersker bosiddende i Region Midtjylland og Syddanmark og har mulighed for at påtage sig opgaver i hele landet. Udlån af projektsygeplejersker til f.eks. hospitaler til varetagelsen af ad hoc-opgaver i forbindelse med kliniske studier er muligt.

Under gennemførsel af arbejdsopgaverne i det enkelte studie er det vigtigt for os, at tage mest muligt hensyn til den pågældende samarbejdspartner. Ved arbejde i Almen Praksis planlægges efter, hvornår lægen har tid, hvilket kan være efter afsluttet konsultationstid.

Det er vigtigt for os at deltageren, gennem hele studieforløbet, oplever en god kontakt til projektsygeplejersken. Det sikrer tryghed og skaber tillid til, at den enkelte deltagers tarv altid varetages. Vi tilbyder mulighed for sygepleje-bemandet vagttelefon.
Opgaver der vedrører deltageren, tilrettelægges så de giver mindst mulig gener for dem. I forbindelse med FAST-studiet blev der indhentet tilladelse fra VEK til, at udføre blodprøvetagning i deltagerens eget hjem.

Ved studierne kan der være behov for lån af lokaler hos andre end aktuelle samarbejdspartnere. Gennem SDU´s netværk rundt om i landet, er der skabt mulighed for lån af lokaler. Eksempelvis kan nævnes SDU i Kolding, Forskerenheden for Almen Praksis i Aarhus og Green Tech House i Vejle.

Ansvarlig for siden: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 23.11.2017