Skip to main content
SDUx

Om SDUx

Vores vision i SDUx er at skabe en agil struktur, der tilpasser sig de udfordringer og muligheder, som samfundet og erhvervslivet efterspørger. Vi vil udvikle os gennem dialog og relationer med samfundets aktører og derigennem være en aktiv partner til fremme af vækst, velfærd og udvikling, både når det gælder organisationer og livslang læring til det enkelte menneske.

Hvordan kan jeres virksomhed drage fordel af SDUx?

Det skal vi finde ud af i fællesskab! Men til en start vil vi tage afsæt i følgende overordnede områder:


Baggrund

SDUx er en ny hub, der er udviklet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og DANDY Business Park og med Vejle Kommune som aktiv aktør.

SDUx har til formål at styrke forbindelsen mellem erhvervslivet, offentlige institutioner og universitetet og er skabt med et klart fokus på livslang læring, forskningsbaserede kompetencer og innovativt samarbejde.

Syddansk Universitet har ansat to medarbejdere, der har til huse i DANDY Business Park. Kontakt dem endelig til en snak om muligheder for samarbejde. 

Hvorfor "X"?

Dette partnerskab er et resultat af vores fælles vision om at eksperimentere med nye samarbejdsformer for at imødekomme nutidens og fremtidens udfordringer og muligheder.

"X'et" i SDUx signalerer vores vilje til at eksperimentere med nye samarbejdsformater inden for kompetenceudvikling, praksisrelevante elementer i universitetsuddannelserne og forsknings- og innovationssamarbejde.

SDUx er placeret midt i DANDY Business Park, en veletableret innovations- og erhvervspark med 200 virksomheder, Living Labs og et stærkt erhvervsnetværk.