Skip to main content
Filosofi i Skolen

Filosofi på dagsordenen i skolerne

OBS: Vi har ikke flere ledige pladser til skolebesøg. 

 

Filosofi på dagsordenen i skolerne

Takket være støtte fra Den Berlingske Fond, har Filosofi i Skolen fået mulighed for at besøge 50 skoler i 2021 og 2022 for at introducere og demonstrere filosofisk dialog for både elever og ansatte, uden at skolerne skal betale for det.

Hvad er filosofisk dialog?

Filosofisk dialog udspringer af traditionen 'Filosofi med børn' som er en samlebetegnelse for forskellige aktiviteter, hvor børn udvikler deres evner til filosofisk samtale og derved træner både tænkning og personlige og sociale færdigheder.

Ofte tager de filosofiske aktiviteter udgangspunkt i en historie der rummer ideer eller værdier som kan vendes og drejes filosofisk. Deltagerne skal altså ikke lære om filosofi, men lære gennem filosofiske aktiviteter. Den filosofiske dialog giver nemlig god mulighed for at arbejde med deltagernes nysgerrighed, øge deres evne til at reflektere og give dem redskaber til at tale sammen på en konstruktiv måde. I flere andre lande er Filosofi med børn et felt med stor (og voksende) udbredelse både som praksis (fx i skoler) og som forskningsområde.

Rammerne for et skolebesøg

Vi indleder et skolebesøg med at demonstrere en filosofisession i én af skolens klasser. Sessionen vil være åben for ansatte på skolen som gerne vil opleve en filosofisk dialog i praksis.

Efter filosofisessionen afholder vi en inspirationsworkshop for de ansatte, der er interesserede i at høre mere om filosofisk dialog og facilitering. Vi vil her introducere nogle af de vigtigste faciliteringsværktøjer for deltagerne, sådan at de efterfølgende har mulighed for selv at eksperimentere med dem i klasseværelset.

Det primære mål med besøgene er at inspirere skolerne og understøtte dem i at bruge filosofisk dialog i undervisningen. Vi vil dog også benytte lejligheden til at få mere viden om læreres og pædagogers oplevelse af den filosofiske dialog, og derfor beder vi de deltagende ansatte om at svare på et kort spørgeskema før og efter skolebesøget.

Om Filosofi i Skolen

Filosofi i Skolen er et forsknings-, efteruddannelses- og udviklingsprojekt som blev etableret i 2017 på Syddansk Universitet. I projektet beskæftiger vi os med feltet Filosofi med børn og dialogisk undervisning, ud fra et både teoretisk og praktisk perspektiv. Læs mere om vores arbejde her.

Corona og restriktioner

Vi overholder selvfølgelig alle de gældende corona-restriktioner ifm. skolebesøgene. 


For mere information skriv til

filosofiiskolen@sdu.dk

Sidst opdateret: 21.02.2024