Skip to main content
Filosofi i Skolen

Inspirationsdag: Filosofi og kritisk tænkning

Filosofi i Skolen (SDU) og STUK har udviklet et nyt inspirationsmateriale med titlen ‘Filosofi og kritisk tænkning’. Materialet er udviklet til anvendelse i det frivillige tilbud til elever, der fravælger konfirmationsforberedelse og til den understøttende undervisning mere generelt.

I den forbindelse afholder Filosofi i Skolen og STUK en inspirationsdag den 7. september på Syddansk Universitet i Odense.

Dagen byder på præsentation af materialet, workshops hvor man får materialerne i hænderne, samt sparring og diskussion omkring fagets og dets indhold. 

Dato: 7. september 2020, kl. 10.00-14.30
Lokation: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M
Deltagergebyr: 120 kr. ekskl. moms (prisen inkluderer frokost)

Læs mere og tilmed dig her: https://www.conferencemanager.dk/inspirationsdagfilosofi/conference

 

Om materialet

Formålet med dette materiale er at inspirere til aktiviteter i skolens arbejde med områder som bl.a. etik, eksistens, identitet og kritisk tænkning. Materialet er udviklet til den understøttende undervisning og til elever i klasser, hvor de øvrige elever har valgt at gå til konfirmationsforberedelse. Materialerne er dog også velegnede til andre sammenhænge i udskolingen. Den overordnede tilgang trækker på filosofiske dialoger, undersøgende fællesskaber og æstetiske refleksioner, og sigter særligt på understøttelse af fællesskab, motivation og elevens alsidige udvikling.

 

Materialerne er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet af projektet Filosofi i Skolen ved Syddansk Universitet. En række personer har bidraget til udviklingsprocessen og en særlig tak skal gå til sparringspartnerne fra Odense Bys Museer, Odense Centralbibliotek, STUK og ikke mindst til de skoleelever som har prøvet materialer af og givet os værdifulde kommentarer.

 

Sidst opdateret: 01.01.2023