Skip to main content
Filosofi i Skolen

Kurset introducerer til, hvad Filosofi med børn er samtidig med, at det giver redskaber til at arbejde med filosofisk  dialog med både børn og voksne. Efter kurset kan der blive mulighed for at indgå i et træningsforløb, hvor kursets redskaber afprøves i praksis. Evt. deltagelse i træningsforløb sker efter aftale mellem Filosofi i Skolen og den enkelte kursist på baggrund af en samlet vurdering af kursusdeltagelsen.

Kurset afholdes af Caroline Schaffalitzky, lektor i filosofi ved SDU og Anni Nielsen, videnskabelig assistent ved SDU. Begge har flere års erfaring med facilitering og supervision af filosofiske dialog i formelle og uformelle læringsfællesskaber og fagfællesskaber. 

Tid og sted

Kurset afholdes den 27. og 28 februar 2020 i lokalet Sokrates på Syddansku univeristet, Campusvej 55.

Pris og tilmelding

Du kan tilmelde sig kurset her: www.conferencemanager.dk/specialistkursus20
Kursusgebyret er 4.700 kr. (ekskl. moms). Prisen omfatter introduktionsbogen "TÆNK HØJT" af Peter Worley og forplejning i form af frokoster og kaffepauser begge dage.  Ved evt. deltagelse i efterfølgende træningsforløb skal påregnes særskilt gebyr efter aftale mellem Filosofi i Skolen og den enkelte kursusdeltager. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information kan du altid skrive til os på filosofiiskolen@sdu.dk

Andre kurser

Se vores øvrige kurser i filosofisk dialog her.

 

Sidst opdateret: 22.11.2022