Skip to main content
Syddansk Universitet Business School
Jubilæum

50 år med HA på SDU: Mød en af de første studerende

I 1971 slog universitetet dørene op for de første studerende på HA-uddannelsen i Odense. Dengang var det ikke en helt traditionel erhvervsøkonomisk uddannelse, der mødte de studerende, og det var også tæt på, at der endte med at stå en anden titel på eksamensbeviset, lyder det fra en af de allerførste dimittender Helge Munk.

Af Marlene Jørgensen, , 07-09-2021

I september 1971 begyndte 19-årige Helge Munk på HA-uddannelsen, der for første gang blev udbudt på det daværende Odense Universitet.

I dag – 50 år senere – udgør de erhvervsøkonomiske uddannelser den største uddannelsesretning på SDU med et årligt optag på omkring 1.200 studerende på bachelor- og kandidatniveau. På den første årgang, som Helge Munk gik på, var de 30 studerende, og han husker tydeligt baggrunden for, at uddannelsen blev etableret dengang.

- Der var forskellige odenseanske erhvervsdrivende, bl.a. købmænd, handels- og industrifolk, som pressede på for at få HA-uddannelsen til Odense, og det blev til sidst en politisk beslutning, fortæller han.

Folketinget vedtog nemlig en ændring af loven om handelshøjskoler, som bevirkede, at der kunne oprettes et HA-studium i Odense, stod der den 1. maj 1971 i Fyens Stiftstidende.

- Vi kan se, at det var den rigtige beslutning, sådan som tingene har udviklet sig, men det vidste vi ikke dengang, siger Helge Munk.

Helge Munk er i dag business angel og har andel i flere virksomheder. I 2018 modtag han prisen som Business Angel of the Year.

Ikke en klassisk HA

Han havde på det tidspunkt sat sig for at blive revisor, og timingen kunne derfor ikke have været meget bedre, da den nye uddannelse blev en realitet i september 1971.

- Det var enormt spændende at være en del af noget nyt, og det var samtidig ikke en traditionel HA, som vi kender uddannelsen i dag. I faget organisation lærte vi f.eks. om økonomisk demokrati, og i min afløsningsopgave skrev jeg om økonomisk demokrati i Jugoslavien, fortæller han.

Helge Munk endte i øvrigt slet ikke med at blive talknuser, men derimod først IT-rådgiver og -udvikler og siden hen business angel, hvilket vi vender tilbage til. For han landede også et job allerede tidligt på studiet.

Instruktor for sin egen klasse

Fordi uddannelsen var ny, manglede der studerende fra tidligere årgange til at være instruktor, og det job fik Helge tilbudt.

- Jeg var instruktor for min egen klasse i statistik og sandsynlighedsregning. Det var på én gang en virkelig spændende udfordring og samtidig den eneste gang, at jeg har fået penge for at læse mit eget eksamenspensum. Og jeg fik faktisk også tilbudt at være instruktor i sociologi, men blev det dog ikke. Det var et fag, som jeg slet ikke havde forestillet mig, at jeg skulle falde for, siger han og mindes en gruppeopgave om magtteorier, der udløste et 13-tal.

- Det er helt sjovt at luske alt det her ud af hjernen igen, får han tilføjet.


Titel i spil undervejs

Med til historien hører også, at undervisningen i flere fag foregik sammen med studerende på den humanistiske basisuddannelse, og derfor var det ikke fag som driftsøkonomi og andre klassiske erhvervsøkonomiske fag, der dominerede undervisningsplanen.

Men da det så undervejs blev bragt op, om Helge og hans medstuderende skulle have en anden titel end bachelor i HA, vakte det en hel del postyr.

- I løbet af uddannelsen var det meningen, at vi skulle hedde rer.soc., og vi måtte kæmpe lidt for HA-titlen. Vi påpegede, at når vi skulle have job i erhvervslivet, som var vant til at ansætte dimittender fra HA, var vi nødt til at holde fast i det. Men helt indtil vi afsluttede vores andet år af uddannelsen, var vi ikke sikre på, hvad der endte med at stå på vores eksamensbevis, fortæller Helge Munk.

Som bekendt blev det HA, og da det endnu ikke var muligt at studere cand.merc. i Odense, besluttede Helge sig for at pendle til Aarhus for at læse cand.merc. og beholdt sideløbende med det instruktorjobbet i Odense.

Fra IT-rådgiver til investor

Siden kan man vist roligt sige, at det er gået slag i slag for Helge Munk, der kan se tilbage på en aktiv erhvervskarriere, som stadig er i fuld gang. I skrivende stund er han med i 10 virksomheder, hvor han er mentor og investor og desuden også bestyrelsesformand for de fleste af virksomhederne, der beskæftiger sig med udvikling inden for it-området, heriblandt cloud- og mobilløsninger samt droneteknologi.

Og netop it har været gennemgående i hans mangeårige karriere, hvor han i begyndelsen udviklede it-systemer og digitaliserede arbejdsgangene i en typehusvirksomhed og et revisionsfirma, inden han i 1993 blev iværksætter og stiftede virksomheden Munk IT. Virksomheden gik hurtigt fra tre medarbejdere til 230 i 2005, hvor han solgte den.

Netværket holder ved

I årenes løb er Helge Munk også vendt tilbage til sit gamle universitet. I 1990 og dermed 16 år efter han stod med sit eksamensbevis i hånden, var der bud efter ham.

Han fik atter et jobtilbud – denne gang som ekstern lektor, hvor han i fem år underviste studerende på HD-uddannelsen i anskaffelse af it-systemer.

Og senest var han i 2013 med til at støtte op om, at universitetets erhvervsenhed, som i dag hedder SDU RIO, blev oprettet.

- Det har været enormt spændende og givende at have et stort netværk på SDU og at kunne følge med i, hvordan universitetet har udviklet sig igennem årene. Jeg lærte både rigtig mange undervisere at kende i min studietid og har samarbejdet med flere undervisere og forskere i årenes løb i virksomheder og bestyrelsessammenhænge, siger han og slutter:

- Det har været og er fantastisk at have så mange forskellige mennesker at trække på og rende ind i, om det så er i en eller anden tilfældig lufthavn.

 

Topbilledet er taget ved åbningen af Odense Universitet

50 år med HA på SDU

  • 1971: HA-uddannelsen blev udbudt som den eneste erhvervsøkonomiske uddannelse
  • 1978: HD-uddannelsen blev overflyttet til universitetet i forbindelse med indfusioneringen af handelshøjskoleafdelingen fra Tietgenskolen
  • 1979: Cand.merc.-uddannelsen blev udbudt som en overbygning til HA-uddannelsen 
  • Sidenhen kom flere kombinationsuddannelser med erhvervsøkonomisk indhold til, bl.a. handelsjura, cand.negot. og matematik-økonomi
  • De erhvervsøkonomiske uddannelser blev i starten udviklet af professorer primært med en cand.oecon. eller cand.scient.oecon. baggrund, og HA-uddannelsen var derfor i de første år præget af basal økonomisk teori i form af formaliserede matematiske modeller samt kvantitative og statistiske metoder
  • 1998: HA- og cand.merc.-uddannelsen blev udbudt i Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg efter fusionen mellem Odense Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter, der blev til Syddansk Universitet. Alle institutioner havde før da udbudt erhvervsøkonomiske uddannelser
  • 2007: Der blev udbudt erhvervsøkonomiske uddannelser i Slagelse i forbindelse med indfusioneringen af Handelshøjskolecenteret i byen
  • Nu: De erhvervsøkonomiske uddannelser udgør universitetets største uddannelsesretning med et årligt optag på ca. 700 HA-studerende og ca. 500 cand.merc.-studerende – og læg dertil også en række aktiviteter på efteruddannelsesområdet
  • Nu: SDU har etableret en Business School, der skal huse de erhvervsøkonomiske uddannelser og aktiviteter samt styrke samspillet med omgivelserne og erhvervslivet yderligere 
50 år senere

SDU Business School har netop slået dørene op for nye HA-studerende. Åbningen fejres fredag den 17. september kl. 13. 00-16.00 på SDU i Odense.

Se mere her

Redaktionen afsluttet: 07.09.2021