Skip to main content
Syddansk Universitet Business School
Business School indviet

SDU Business School vil bygge stærkere bro til erhvervslivet

Studerende og virksomheder skal bringes tættere sammen under studierne, og den opgave er den nyåbnede Business School på SDU klar til at løfte.

Af Marlene Jørgensen, , 22-09-2021

Godt halvandet år efter, at de første skridt blev taget til at etablere en Business School på SDU, udgør den nu samlingspunktet for universitetets erhvervsøkonomiske uddannelser og de ca. 5.000 studerende, der er i gang med en af uddannelserne.

Og at en Business School kan gøre en stor forskel for både studerende, virksomheder og samfundet, stod hurtigt klart, da over 100 deltagere havde fundet vej til SDU fredag den 17. september for at fejre åbningen af SDU Business School.

Jens Ringsmose

 

- Jeg føler mig helt og aldeles overbevist om, at samlingen af de erhvervsøkonomiske uddannelser på tværs af vores campusser i en fælles SDU Business School vil bidrage afgørende til, at vi i endnu større omfang kommer til at bygge bro mellem universitetet og det omgivende samfund, sagde Jens Ringsmose, der er dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som Business Schoolen hører under.

- Vi vil meget gerne – i endnu højere grad – række ud og indgå i forsknings- og uddannelsessamarbejder med virksomheder, kommuner og øvrige aktører i vores region. I vores optik er koblingen mellem teori og praksis netop det, som skaber værdi for samfundet som helhed, og som gør vores uddannelser og vores dimittender endnu stærkere og endnu mere efterspurgte, tilføjede han.

Et skridt ind på arbejdsmarkedet

Derefter var det borgmester Peter Rahbæk Juels tur til at indtage talerstolen i det godt fyldte auditorie.


Peter Rahbæk Juel

 

- Det er en klog satsning at danne SDU Business School i en by som Odense og de andre studiebyer i Syddansk Universitets område. Det fylder meget for os, at vi er en uddannelsesby, og det at SDU Business School vender sig mod det omgivende samfund og erhvervslivet, er en ekstremt vigtig funktion og kommer til at skabe værdi.

- Jeg vil også vove den påstand, at Business Schoolen vil skabe værdi for de studerende. Så når man begynder på SDU Business School, så tager man allerede et skridt ind på arbejdsmarkedet og ind i en virksomhed, sagde Peter Rahbæk Juel og lykønskede alle SDU’s campusbyer med, at de har et universitet, der vægter at bygge bro til omverdenen.

Og netop hvordan den nye Business School kan styrke samspillet mellem studerende og virksomheder, gav Mette Fjord Sørensen fra Dansk Industri, Jytte Reinholdt fra Fynsk Erhverv og Morten Boris Højgaard fra Universal Robots også deres syn på.

Business Schoolen kan tilbyde meget mere

De var alle enige om, at en Business School – og dermed et struktureret setup – vil gøre det lettere at styrke relationerne til erhvervslivet, og at det samtidig er en tydelig indgang for virksomheder, der ønsker at samarbejde med de erhvervsøkonomiske miljøer på SDU.


Mette Fjord Sørensen

 

- Virksomhederne efterspørger meget mangfoldige – og ikke kun specifikke – kompetencer, så I kan tilbyde meget mere med en Business School. På SDU er I allerede gode til at lave projektarbejder sammen med virksomheder, men ved at samle flere studerende under hatten Business School, tror jeg, at effekten bliver langt større, sagde Mette Fjord Sørensen, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.

Hun fremhævede desuden, at de studerende er de bedste brobyggere, og at erfaringer fra projektorienterede forløb, studiejobs og specialeskrivning i samarbejde med virksomheder både styrker de studerendes netværk og CV samt gør adgangen til arbejdsmarkedet lettere på den anden side af studierne.


Morten Boris Højgaard

 

I årenes løb har Innovation Lab Manager Morten Boris Højgaard og resten af holdet bag Universal Robots gjort sig mange gode erfaringer med at samarbejde med SDU – og særligt robotics-miljøet, da virksomheden bogstaveligt talt er født ud af universitetets kælder.

Og på samme måde kan Business Schoolen bane vejen for en tættere relation mellem parterne og give nye muligheder for at styrke forretningen på en række parametre, heriblandt marketing, sales, innovation og internationalisering, lød budskabet fra ham.

- Jeg er også stor fan af at blande fagligheder, for når du er uddannet inden for en bestemt specialisering, skal du lære alle dele af forretningen at kende, og det er megasvært. Og jeg får helt gåsehud ved at tænke på de spændende projekter, der kan udvikles, hvis du sætter nogle fra computer science og marketing sammen – og alt det potentiale, der er i det for virksomhederne, sagde Morten Boris Højgaard.

Efterspurgte uddannelser og kompetencer


Jytte Reinholdt

 

Også Jytte Reinholdt, der er direktør for Fynsk Erhverv, er positivt stemt over for Business Schoolen, som gerne skal kaste flere samarbejder mellem studerende og virksomheder af sig.

- På den bane, som virksomhederne konkurrerer på i dag, er erkendelsen stort set indtruffet alle vegne, at hvis man skal klare sig fremadrettet, så skal man forholde sig til digitalisering, bæredygtighed, professionalisering osv. Så alle ved godt, at der er brug for at ’steppe up’ på nogle kompetencer.

- Så jeg ser mange perspektiver for SDU Business School. I har alle de uddannelser på hylderne, der gør, at man kan kombinere forskellige professioner ud fra en mere holistisk tankegang, sagde Jytte Reinholdt.

Digitalisering er i høj kurs

Panelet blev også spurgt, hvilke uddannelser Business Schoolen skal udvikle i fremtiden.

Der hersker ingen tvivl om, at virksomhederne efterspørger digitale kompetencer og medarbejdere, der kan navigere i og omsætte data til forretningsmæssig værdi, svarede Mette Fjord Sørensen og Jytte Reinholdt samstemmigt.

Morten Boris Højgaard tilføjede, at det handler om ikke kun at gå med strømmen, men at tilbyde noget unikt, når der udvikles nye uddannelser.

Og begge dele arbejdes der ihærdigt på allerede, f.eks. i form af HA-linjen Digitalisering og forretningsudvikling og flere andre uddannelser, hvor studerende som en obligatorisk del af studiet tilknyttes en værtsvirksomhed.

Næste skridt for SDU Business School


Kristin B. Munksgaard

 

Oven på debatten og de mange gode indspark og perspektiver, som ikke alle kan nå at komme med her, var det tid til at runde eftermiddagens program af. Og det var naturligvis lederen af SDU Business School, Kristin B. Munksgaard, der havde den fornøjelse.

Hun fortalte, at man som studerende på SDU Business School kan være sikker på to ting: At man opnår en høj faglighed, stærke akademiske kompetencer og møder forskere med den allernyeste viden i undervisningen, mens man samtidig kan se frem til at møde flere virksomheder under studierne.

- Ved at bringe studerende, praktikere og forskere tættere på hinanden allerede under studiet, tror vi på, at overgangen fra studie til karriere vil være nemmere. Og i møderne mellem studerende og erhvervslivet skal vi bringe vores regionale identitet mere i spil. SDU Business School knytter sig til alle vores fem campusser – fra Sønderborg til Kolding, og fra Esbjerg til Odense og Slagelse. Hver by har sit unikke erhvervsliv, og det skal vi dyrke og samarbejde endnu mere med, sagde Kristin B. Munksgaard og sluttede:

- Og så skal vi gøre mere af det, vi allerede gør i dag og udvikle det rum, hvor studerende kan eksperimentere med og dyrke samspillet mellem teori og praksis.

Se billedgalleri fra åbningen af SDU Business School
Læs mere på Business Schoolens hjemmeside 

 


SDU Business School

  • SDU Business School udbyder erhvervsøkonomiske uddannelser i Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Odense og Slagelse.
  • Uddannelserne bygger på den nyeste forskning og et veludbygget samarbejde med partnere – regionalt, nationalt og internationalt.
  • Uddannelserne tæller både HA, cand.merc. og Market and Management Anthropology – og efteruddannelsesmuligheder på HD- og masterniveau.
  • Omkring 5.000 studerende er i gang med en af uddannelserne på SDU Business School.

Redaktionen afsluttet: 22.09.2021