Skip to main content
Center For Learning Computational Thinking

Udgivelse

Ny bog om Computational Thinking

Af Gitte Alberen, , 07-08-2021

Computational thinking – teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

Computational thinking (CT) er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational Thinking præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internet-søgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Bogens målgruppe er forskere, undervisere og studerende i fag, der omhandler computational thinking, teknologiforståelse, informatik og digitale kompetencer på universitetet, professionshøjskoler samt efter- og videreuddannelser.

Redaktører: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.

Bidrag af:  Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Kristian Mortensen, Kerstin Fischer, Kilian Foth, Rocio Chongtay, Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller, Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen, Anne Gerdes, Jens Jørgen Hansen, Jussi Mikkonen og Christina Fyhn.

Indhold:

Del 1: CT på landkortet – historisk og systematisk

Kapitel 1: Computational Thinking – indplacering i et landskab af it-begreber
Nina Bonderup Dohn
Kapitel 2: Computational Thinking – et idehistorisk rids
Stig Børsen Hansen
Kapitel 3: Cykling som kropsbaseret computationel praksis
Kristian Mortensen og Johannes Wagner
Kapitel 4: Computational Thinking og uddannelsen af fremtidens dataloger
Kerstin Fischer, Stig Børsen Hansen og Kilian Foth

Del 2: Computationelle problemer og hvordan man løser dem

Kapitel 5: Computational Thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder
Rocio Chongtay
Kapitel 6: For mennesker, maskiner og medier – indholdsforfatteren som computational thinker
Jesper Jensen, Lars Johnsen og Margrethe H. Møller
Kapitel 7: Computational Thinking i terminologisk begrebsarbejde
Lotte Weilgaard Christensen og Bodil Nistrup Madsen
Kapitel 8: Algoritmisk dannelse
Anne Gerdes

Del 3: Didaktisk design for Computational Thinking

Kapitel 9: Teknologiforståelsesdidaktik – problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation
Jens Jørgen Hansen
Kapitel 10: Didaktiske fokuspunkter i design for læring af og læring med Computational Thinking
Nina Bonderup Dohn
Kapitel 11: Kropsbaseret Computational Thinking
Jussi Mikkonen
Kapitel 12: Læring af Computational Thinking gennem Storycoding
Jussi Mikkonen og Christina Fyhn

Redaktionen afsluttet: 07.08.2021