Skip to main content
DA / EN

Francesca Serra

Lektor

Telefon: 6550 8779
Email: serra@sdu.dk
Webside: https://sites.google.com/view/serralab-sdu-jhu/home

Vi er en eksperimentel forskningsgruppe, der er interesseret i bløde materialer og især i flydende krystaller. Disse fascinerende materialer deler nogle egenskaber med væsker og nogle egenskaber med faste stoffer: de kan flyde som væsker, men deres molekyler er orienteret i rummet langs en ensartet retning som faste stoffer. Flydende krystaller er velkendte for os alle til deres brug i skærme (LCD). Men mens flydende krystaller i skærme normalt er "tilforladelige" velordnede væsker, opstår der interessante egenskaber, når disse materialer begrænses og bliver tvunget til at danne lokale uorganiserede regioner kaldet topologiske defekter.

Vores forskning bevæger sig i to hovedretninger. På den ene side er vi interesseret i at studere, hvordan topologiske defekter dannes i flydende krystaller, hvordan de kan styres og manipuleres, og hvordan de kan være nyttige for optik, for eksempel at skabe "bløde" mikrolinser eller waveguides.

Flydende krystaller er dog også interessante af andre grunde. Faktisk viser deres adfærd analogi med adfærden hos mange typer levende celler, som er aflange og har tendens til at tilpasse sig hinanden. Vi er interesseret i at forstå analogierne og forskellene mellem lag af celler og flydende krystaller med særligt fokus på adfærden nær topologiske defekter, dvs. de regioner, hvor cellerne er forkert justeret. Dette giver særlig indsigt i principperne bag cellernes selvorganiseringen og i mulige mekanismer til dannelse af 3D-strukturer i levende systemer.

Faglig profil og samarbejdspartnere på SDU: PhyLife