Skip to main content
DA / EN

Adam Cohen Simonsen

Lektor

Email: adam@sdu.dk
Webside: PhyLife

Fysik er et sæt redskaber og love til at beskrive naturen på det mest fundamentale niveau. Men fysikkens love gælder indenfor alle områder af naturen; også indenfor områder som normalt betragtes som tilhørende andre videnskaber som fx biologi eller materialevidenskab.

I vores forskningsgruppe anvender vi metoder og teknikker fra fysikken til at beskrive og karakterisere biologiske systemer og bløde materialer. Vi arbejder primært med avanceret mikroskopi og billedanalyse af mikroskopibilleder, eksperimentelle modelsystemer (fx studier af kunstige membraner og geler) og teoretiske modeller for biologiske processer.

Biologiske systemer er grundlæggende opbygget af fire typer molekyler, nemlig proteiner, fedtstoffer, DNA og kulhydrater. Disse stoffer vekselvirker med hinanden via fysiske kræfter og danner komplekse selvsamlede strukturer, som udgør fundamentet for liv på det molekylære niveau. Ved at forstå fysikken bag biologiske strukturer og processer kan vi for eksempel komme nærmere mekanismer for, hvordan sygdomme opstår, og hvordan de kan behandles.

Biologisk fysik trækker på en lang række grundlæggende discipliner i fysik som eksempelvis mekanik, termodynamik, statistisk fysik mm. Vi arbejder med en lang række metoder, bla. udvikling og modificering af mikroskopiske teknikker, fremstilling af kunstige efterligninger af levende systemer og udvikling af algoritmer til billedanalyse.

 

Samarbejdspartnere på SDU: PhyLife, Forskningscenteret DaMBIC