Skip to main content
Mediernes Forsknings- og Innovationscenter

Aslak Gottlieb

Journalistisk lektor
Center for Journalistik

Email: aslak@journalism.sdu.dk

Som journalistisk fellow på Center for Journalistik i 2015 udviklede Aslak Gottlieb Engagementskriteriernesom er en revideret udgave af de fem klassiske nyhedskriterier målrettet yngre mediebrugere på digitale platforme. Siden har han været tilknyttet Mediernes Forsknings- og Innovationscenter som specialkonsulent med særligt empirisk viden i feltet mellem medier, yngre generationer og undervisning. 

Hans projekter er kendetegnet ved et interventionistisk design med deltagelse af aktører fra skoler, medier og universitet. I 2017 ledede han således det regionale fynske medie- og undervisningsprojekt, STEM’RNE, som havde til formål at hæve stemmeprocenten blandt 18-25 årige vælgere ved kommunalvalget.

Da coronakrisen lukkede landets skoler, stod Aslak Gottlieb to dage senere fadder til fjernundervisningstilbuddet Sofaskolen, som kombinerede brugen af digitale medier, fagpersoner, forlagsproduceret undervisningsmateriale og legende læring i undervisningen. 

I 2020 er Aslak Gottlieb på Mediernes Forsknings- og Innovationscenter leder af Medieakademiet, som forbinder gymnasieelever på Fyn med de lokale nyhedsmedier. Sideløbende driver han en række landsdækkende symposier for redaktionelle medarbejdere, som på baggrund af aktuel medieforskning arbejder med at udvikle nyhedsformater på digitale platforme målrettet yngre målgrupper.