Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Centerleder i vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi

Erhvervs- og Vækstministeren har nedsat et vækstteam, som skal komme med anbefalinger til en national vækststrategi for turisme og oplevelsesøkonomi. Anne-Mette Hjalager er bedt ind i vækstteamet, som består af repræsentanter fra erhverv og organisationer.

Vækstteamet skal frem til april 2013 belyse erhvervsmuligheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi, og der er ikke mindst en fokus på potentialerne i kystområder og landdistrikter. Desuden skal vækstteamet arbejde med politikmuligheder, herunder styrkelse af offentlig-private samarbejder og partnerskaber. Mere information på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 20.09.2012