Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Artikel

Højere alder og længere afstande har øget den nationale ulighed i sundhed

Borgere på landet er grundlæggende dårligere stillet i forhold til borgere i de store byer, fordi forbruget af sundhedsydelser falder, som afstanden til en større by stiger.

Professor ved Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved Syddansk Universitet, Pernille Tanggaard Andersen, tegner et billede af den problematiske ulighed i danskernes sundhed - og peger på de muligheder, vi har for at gøre noget ved det. Læs nyheden på Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside.
Redaktionen afsluttet: 22.03.2022