Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest

er titlen på en netop udgivet rapport fra CLF ...

Rapporten undersøger, hvordan unge uddannelsessøgende oplever det at flytte mod strømmen, nærmere betegnet, når de flytter til Esbjerg for at studere. Undersøgelsen er aktualiseret af beslutningerne om udflytninger af statslige arbejdspladser og efterfølgende tilkendegivelser fra forskellig side om også at fastholde og udbygge uddannelsestilbud i provinsen.

 

Rapporten er en kvalitativ interviewundersøgelse med 30 studerende, som er flyttet til Esbjerg og studerer på enten Syddansk Universitet i Esbjerg, Aalborg Universitet Esbjerg eller UC Syd i Esbjerg. 9 af interviewpersonerne er tilflyttet fra en anden landsdel, 12 er tilflyttet fra et område inden for Region Syddanmark, mens 9 er tilflyttet fra udlandet.

 

Det generelle billede i undersøgelsen er, at de studerende er glade for deres liv som studerende i Esbjerg. Undersøgelsen er medfinansieret af Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond og forfattet af Annette Aagaard Thuesen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv. Læs rapporten på CLF’s hjemmeside. I rapporten angives også anbefalinger på baggrund af konklusionerne.

 

Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv

Redaktionen afsluttet: 10.10.2016