Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Uddannelsesdreven innovation og værditilvækst

Udvikling af model for uddannelsesdreven innovation som et aktiv for lokalområder og i kommunale og regionale erhvervsstrategier.

Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet Esbjerg, har sammen med Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet Slagelse og Center for Erhvervsuddannelser på Lolland-Falster, CELF, netop søsat et 3-årigt udviklingsprojekt med fokus på sammenhængen mellem uddannelse og innovation. Vækstforum Sjælland har bevilget kr. 2,5 mio. til projektet ”Uddannelsesdreven innovation og værditilvækst”, der frem til 2013 vil være et testforløb og bl.a. inddrage studerende fra el-installatør-uddannelsen og på bachelor-uddannelsen i Leisure Management, begge på CELF.

Projektet omfatter projektsamarbejde med virksomheder i regionen, fordi et af de primære formål er at udvikle en model udfra hvordan der kan gennemføres undervisning med praktiske innovationskompetencer for studerende i nært samarbejde med lokale virksomheder indenfor områderne energi/miljø og turisme/oplevelsesøkonomi. Omvendt forventes deltagelsen af de medvirkende virksomheders medarbejdere også at munde ud i en øget forståelse for innovationsbegrebet og således bidrage positivt til virksomhedernes egen innovationsevne og værditilvækst til lokalområdet.   Endvidere videreudvikles uddannelsesinstitutionernes samarbejder mellem virksomheder og kommuner indenfor innovationsfeltet. Gennem et større kendskab og videreudvikling af modellen skal uddannelsesdreven innovation på sigt blive et aktiv for lokalområder og gerne kunne indtænkes i kommunale og regionale erhvervsstrategier. Det er Klaus Lindegaard, Syddansk Universitet, der leder udviklingen af undervisning og modeludvikling.

Projektet åbner torsdag 30. september med en konference på CELF i Nykøbing Falster under teamet. ”Innovation i turisme, oplevelsesøkonomi, energi og miljø i region Sjælland”. Se program. Yderligere oplysninger: Klaus Lindegaard, Syddansk Universitet - kl@sam.sdu.dk og Louise Posborg, CELF - lpo@celf.dk.
Redaktionen afsluttet: 21.09.2010