Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ph.d.-forsvar Tove Brink den 27. september kl. 13

Tirsdag den 27. september kl. 13 på SDU, Esbjerg, forsvarer Tove Brink sin ph.d.afhandling "Essays on Innovation and Growth in Food Networks - An Organisational Approach"

Afhandlingen, der primært er på engelsk, består af fem artikler og en overordnet rammetekst, der binder de fem artikler sammen til en samlet model for innovation og vækst i netværk. Alle artikler er enten tidligere publiceret, præsenteret på fagfællebedømte konferencer eller accepteret til publikation i internationalt og nationalt anerkendte tidsskrifter. De fire af artiklerne er på engelsk, mens den sidste er på dansk. Alle fem artikler drejer sig om forskellige aspekter af innovation og vækst i netværkssammenhæng.

Den første artikel er en kvalitativ analyse af tilgangen til innovation i bestyrelsen i et fødevarenetværk. Denne artikel er accepteret til publikation i Journal of Regional Analysis and Policy i efteråret 2011. De tre næste artikler er kvantitative analyser af data fra tre fødevarenetværk. Datagrundlaget for de kvantitative analyser fremgår af en selvstændig rapport publiceret af CLF i 2010. De tre kvantitative artikler afdækker signifikante tendenser i datamaterialet fra de tre fødevarenetværk. Den anden artikel i afhandlingen er således en kvantitativ artikel, der afdækker fysiske-, sociale- og økonomiske forbindelsers indvirkning på innovation og vækst – accepteret for publikation i Journal for Depopulation and Rural Development i efteråret 2011. Den tredje artikel er også kvantitativ og afdækker passion og empati og den indvirkning de to tilgange har på innovation og vækst – præsenteret på den fagfællebedømte konference afholdt af Academy of Management, Montreal 2010. Den fjerde artikel er sidste kvantitative artikel, der afdækker forskellige kontrolformers indvirkning på innovation og vækst – publiceret i Journal of Academy of Business and Economics vol. 10, nr. 2 2010.  Den femte og sidste artikel er en kvalitativ artikel, der analyserer ledelse af innovation og innovationsprocesser og hvordan utraditionelle innovationsforløb kan anvendes i den forbindelse – publiceret i Ledelse og Erhvervsøkonomi 2. juni 2011.

I rammeteksten demonstreres, hvordan bidragene fra de fem artikler udfylder et hidtidigt hul i den eksisterende viden omkring innovation og vækst i netværk. Sammenfattende præsenteres en model for innovation og vækst på baggrund af resultaterne fra de fem artikler i afhandlingen. Modellen viser, at innovation fremmes ved at øge usikkerheden i organisationen. Usikkerheden øges gennem en kontinuerlig kombination af udforskningen af ny viden og en bedre udnyttelse af eksisterende viden. Herved kan relevante begrænsninger gennembrydes, så den menneskelige kreativitet får spillerum i innovationen.

Alle er velkomne til Tove Brinks ph.d.-forsvar og efterfølgende reception. Forsvaret, som foregår på dansk, finder sted tirsdag den 27. september kl. 13. Tilmelding sker til institutsekretær Bente Nielsen – bn@sam.sdu.dk eller tlf.: 6550 4221 – inden fredag den 23. september kl. 11.

Læs Tove Brinks pixi, som også vil forelægge til forsvaret. 

Redaktionen afsluttet: 20.09.2011