Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Egon Noe holder tiltrædelsesforelæsning 20. januar 2017

På vej mod nye fortællinger i landdistrikterne

Centerleder, professor Egon Noe holder sin tiltrædelsesforelæsning

fredag den 20. januar 2017 kl. 12.00
i auditoriet på SDU, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
.

Forelæsningen har titlen:

På vej mod nye fortællinger i landdistrikterne

Få kan som Hans Edvard Nørregård Nielsen beskrive livet på landet i 50’erne, fra dengang landdistrikterne var landbrugsland, og få kan beskrive så levende, hvordan landbrugskulturen flyttede fra landet ind i villakvartererne som Johs. Nørregaard Frandsen. I forhold til landdistrikterne i dag er der brug for nye fortællinger, der kan rumme og give retning til de kvaliteter og aktiviteter, der nu knytter sig til disse områder.

Forelæsningen vil fokusere på min forskningsrejse, fra at se på det enkelte landbrug som et isoleret system til, hvordan landbruget er vævet ind i et kompleks netværk af koblinger med andre systemer, og hvordan en sådan forskning kræver samarbejde mellem forskningsdiscipliner og tilgange. Baseret på dette arbejde vil jeg diskutere, hvad landbrugets nye roller kan være i forhold til udvikling og vitalitet i landdistrikterne. Og jeg vil fremlægge de tanker og visioner jeg har for, hvordan vi fremadrettet i Center for Landdistriktsforskning kan samarbejde om at afdække og understøtte udviklingen af de nye bæredygtige fortællinger.
 

Tilmelding

Alle er velkomne. Efter forelæsningen er instituttet vært ved et lille traktement ved auditoriet. Af hensyn til planlægningen heraf bedes man venligst tilmelde sig hos institutsekretær Bente Nielsen, clf@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4221, senest tirsdag den 17. januar 2017.

Redaktionen afsluttet: 21.12.2016