Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Tiltrædelse professor mso Anne-Mette Hjalager

 

Indbydelse til
Centerleder, professor mso 
Anne-Mette Hjalagers
tiltrædelsesforelæsning

"Innovation og landdistrikter"

Torsdag den 1. december 2011 kl. 13.30
i auditoriet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg.

Intuitivt forbinder man innovation med store byer. Hektisk puls, tæt friktion, stor diversitet og geografisk informationstæthed ses som gunstige betingelser for kreativitet. Heroverfor står landdistrikterne som rekreative valium-oaser, hvor de urbane busy-bodies og de lokale tilbagelænede sætter hjernen på pause.

Det er måske forkert. I hvert fald er det et forenklet billede.  

Tiltrædelsesforelæsningen indkredser innovationsformer i landdistrikter og yderområder. Med afsæt i den klassiske innovationsforskning giver det mening at tale om to former for innovation på landet: progressiv og disruptiv innovation. Den progressive innovation bygger videre på landdistrikternes historiske, ressourcemæssige og kulturelle karakteristika. Den skaber solide og konstruktive forandringer inden for de eksisterende tankegange, kompetencer og netværk. Omvendt bryder disruptiv innovation med idegrundlag, forestillinger, kompetencer og netværk. Den disruptive innovation er derfor smertefuld at gennemføre, fordi den overflødiggør noget,  der opfattes som dyrebart og stiller noget andet i stedet.

Danske landdistrikter og yderområder står over for ganske store udfordringer. Forelæsningen lægger op til en diskussion af, om progressiv innovation er tilstrækkelig til at løfte landdistrikterne over i en ny æra. 

Alle er velkomne. Efter forelæsningen er instituttet vært ved et lille traktement ved auditoriet. Af hensyn til planlægningen heraf bedes man venligst tilmelde sig hos institutsekretær Bente Nielsen, bn@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4221, senest mandag den 28. november.

Redaktionen afsluttet: 09.11.2011