Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

LUP på lokalt engagement og fællesskab i naturen

Forskerteamet har nu gennemført de kvantitative undersøgelser for projektet LUP på lokalt engagement og fællesskab i naturen. Undersøgelserne viser nogle interessante delresultater bl.a. omkring organiseringen af natur- og friluftsaktiviteter på landet og præferencer for typer af natur- og friluftsaktiviteter

Forskerteamet har også i løbet af sommeren og efteråret været på feltarbejde, og foretaget interviews, taget fotos og set på opslagstavler mm.

Teamet er nu i gang med at analysere de indsamlede data. Der er særligt fokus på sondringen mellem formaliserede og mere uformelle former for frivillighed omkring natur- og friluftsliv. Den formaliserede del af projektet undersøger landsbyplaners betydning for frivillighed omkring natur- og friluftsaktiviteter. Den uformelle del undersøger hverdagslivets organisering af natur- og friluftslivsaktiviteter via brug af sociale medier. Henover foråret vil der blive inviteret til workshops, hvor de foreløbige resultater skal debatteres.

Mere information om projektet kan læses her

Redaktionen afsluttet: 03.02.2020