Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny rapport: Småskala fødevareerhverv i landdistrikterne

Mange forskellige former for innovative fødevarevirksomheder popper og vokser i disse år op i landdistrikterne. De producerer en stor variation af ost, kød, marmelade, saft, spiritus, fisk, salt osv., men de producerer også oplevelser og serviceydelser, som der er stigende efterspørgsel efter.  Sammen med Videnscenter for Fødevareudvikling i Holstebro har CLF undersøgt forretningsmodeller og udviklingspotentialer.

 

Rapporten viser, at der er vækst og trækkraft i både det lokale, det danske og det udenlandske marked, og udnyttelsen kan styrke jobskabelse og indtjening i landdistrikterne. De mest fremdriftsrige småskalaproducenter indgår i avancerede alliancer og samarbejder med stjernekokke, medievirksomheder, turismeaktører, leverandører og med forkæmpere for miljø, forbrugerinteresser og andre sociale dagsordner.  Moderne erhvervsfremmeindsatser for denne type af virksomheder omfatter blandt andet initiativer som fremmer iværksætteri, forretningsudvikling og innovation. Der er også brug for at se på samspillet med forbrugerne på nye måder. Fødevarenetværkene gør et godt job, men de skal løbende tænke nyt, og det bør de fødevareorienterede dele af uddannelsessystemet også. Rapporten er udarbejdet af Anne-Mette Hjalager (CLF), Thorkil Boisen (Smagen af Danmark) og Gert Løkke Leth (VIFU). Læs hele rapporten.

Redaktionen afsluttet: 23.09.2016