Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Seminar om landdistriktsudvikling 10. september

Som opfølgning på undersøgelserne omkring Land og By og Mad, inviterer CLF til heldagsseminar. Nye madbårne initiativer kan skabe en tættere relation og en ny dynamik mellem land og by. Og de kan være en vigtig drivkraft for bosætning og erhvervsudvikling på landet. På dette seminar sættes fokus på udfordringer ved og muligheder for at udnytte dette potentiale.

Se program for seminaret

Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag den 2. september kl. 14.00. 

Tilmelding sendes til seminar-clf@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 19.06.2015