Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Seminaret om det ny landdistriktsparadigme - PowerPoints

I forbindelse med den hollandske forsker Petra Derkzens gæsteophold på IFUL afholdtes der mandag 23. februar kl. 10-15 på instituttet et engelsksproget seminar om strategier i de europæiske landdistriktsprogrammer.

Petra Derkzen er ansat som forsker ved universitetet i Wageningen og tilknyttet afdelingen for rural sociologi. Hun arbejder aktuelt på et EU-projekt, der arbejder med processerne i og implementeringen af EU's landdistriktsprogram 2007-13. Formålet er bl.a., at erfaringerne herfra udnyttes optimalt i udviklingen af kommende landdistriktsprogrammer.

Konferencens program:

The New Rural Paradigm: Hardly settled! – ready to move?
Søren Vinding, LAG Fanø: LAGs in real life – a local perspective.
Annette Aagaard Thuesen, IFUL: Is LEADER elitist or inclusive? - Power Point

Petra Derkzen: Questioning the transformative power of the Second Pillar – rural development strategies across Europe.
Poul Hoffmann, Fødevareministeriet: CAP health checked – launching Green Growth

Redaktionen afsluttet: 04.02.2009