Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug

Denne ph.d.-afhandling fortæller om, hvordan vi understøtter nye udviklingsveje for landbruget

Som uddannelsesinstitution skal vi skabe forudsætningerne for, hvordan vi i fremtidens landbrug skaber flere alternative fortællinger.

Formålet med afhandlingen er, at vi som uddannelsesinstitution skal skabe forudsætningerne for, hvordan vi i fremtidens landbrug skaber flere alternative fortællinger - alternative fortællinger, der kan skabes, hvis vi uddanner vores rådgivere til at blive mere reflektorisk omkring deres rådgivning.

Afhandlingen beskriver ni fortællinger om landmænd, der på et tidligt tidspunkt har erkendt, at de skal finde deres eget spor i dansk landbrug.

Fortællingerne kan berette om nye muligheder i dansk landbrug i form af nye landbrugsrelaterede aktiviteter og nye markeder italesat af forskellige landmænd i ni meningsdannende fortællinger om alternative måder at drive landbrug på.  Landmænd, som har reageret på et af de sammenbrud, der opstår i den store fortælling i dansk landbrug i 80’erne og 90’erne, og som skaber nye strømninger. Strømninger eller tendenser, der opstår, da nogle forbrugere begynder at efterspørge en landbrugsproduktion med andre værdisæt end dem, som de umiddelbart kan iagttage i den store fortælling om dansk landbrug.                                    

Ovenstående ni fortællinger er altså fortællinger om landmænd, der med hver deres landbrugsproduktion har fundet deres værdi og eget spor i dansk landbrug.

Og uanset hvilket spor man finder, så har de ni fortællinger lært os, at hvis man fremover skal lykkes med at forfølge nye udviklingsmuligheder, så er det vigtigt, at man som landmand forstår sin landbrugsbedrift som værende et landbrugssystem, hvor det er vigtigt at forstå og reflektere over systemets interne relationer i forhold til sig selv og omverdenen, ligesom det er vigtigt hele tiden at være engageret i at skabe ny læring, der kan omsættes til ny praksis.

Læs mere om fortællingerne og konklusionerne af heraf i Birgitte Eberhardt’s ph.d.-afhandling, som kan downloades her

 

Redaktionen afsluttet: 11.09.2019