Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Tiltrædelse professor Gunnar Lind Haase Svendsen

Indbydelse til
professor Gunnar Lind Haase Svendsens
tiltrædelsesforelæsning

Hvordan flyver humlebien?
Social kapital, foreningsliv på landet og det danske velfærdssamfund.

Fredag 12. marts kl. 14-15, Auditoriet, Syddansk Universitet Esbjerg.

Gunnar Lind Haase Svendsen er pr. 1. februar udnævnt til professor i rural sociologi ved Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet i Esbjerg. I den anledning indbyder centeret til den nye professors tiltrædelsesforelæsning.

Gunnar L.H. Svendsen er uddannet antropolog og kom i 2003 til Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. Han blev lektor i 2006, da CFUL blev til IFUL og som institut blev integreret i Syddansk Universitet.

Han er en førende kapacitet vedrørende landdistrikternes levevilkår med vægt på kulturhistorie og civilsamfund med særlig fokus på ”social kapital” og dens både samfundsmæssige og økonomiske betydning. Gunnar L.H. Svendsen er desuden en meget produktiv formidler, både i form af en række internationalt centrale bøger og artikler om social kapital og som samfundsdebattør i danske medier.

Som professor bliver Gunnar L.H. Svendsen forskningsleder vedrørende rural sociologi og får ansvar for at udvikle dette forskningsområde både i dansk og ikke mindst i international sammenhæng, hvor det i disse år er under kraftig udvikling. Desuden bliver den nye professor en bærende kraft i opbygningen af den nye uddannelse i sociologi og kulturanalyse samt i at udvikle nye, forskningsbaserede projekter.

Alle er velkomne til tiltrædelsesforelæsningen, som finder sted i Auditoriet på Syddansk Universitet i Esbjerg. Efter forelæsningen er Center for Landdistriktsforskning vært ved et lille traktement.

Tilmelding venligst til Bente Nielsen, Center for Landdistriktsforskning, bn@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4221, senest fredag 5. marts.

Redaktionen afsluttet: 15.01.2010