Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Potentialerne for landdistriktsudvikling gennem multifunktionel jordfordeling – 4. pilotprojekt

Forskerne på projektet har udviklet en fælles målemetode for effekter for landdistriktsudvikling, miljø, rekreation, natur og driftsøkonomi. Og klimadelen skal nu også indgå

I 2022 iværksættes en stor jordreform i Danmark, og multifunktionel jordfordeling vil være et centralt redskab.

Reformen er den største reform siden landboreformerne for 200 år siden og vil skabe høj grad af enighed om brugen af det åbne land mange år frem.

Forskerne på projektet har udviklet fem målepunkter med hensyn til effekterne for landdistriktsudvikling: lokal identitet, entreprenørskab, livskvalitet, liggetider på huse, demografi og socio-økonomi.

Kommunerne, som er inddraget i projektet er Jammerbugt, Ringkjøbing-Skjern, Skive og Mariagerfjord Kommuner.

Projektet er finansieret af Realdania, og bevillingen lyder på 450.000 kr.

Kontaktperson på projektet: Lektor Pia Heike Johansen


Redaktionen afsluttet: 21.06.2018