Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Temanummer

Nye perspektiver på landdistrikterne – kampen om stedet

I en samling artikler i Økonomi og Politik giver en række dygtige forskere inden for området blandt andet indsigt i det nybrud, der er sket i landdistrikterne

Landdistrikterne - og især forholdet mellem land og by – får stigende opmærksomhed i den offentlige debat og på de politiske dagsordner.

For at debatten bliver saglig kræver det, at vi kan tale om mulighederne og udfordringerne på et oplyst grundlag.

Hos Center for Landdistriktsforskning er vi derfor glade for, at vi har fået mulighed for at samle bidrag til et temanummer i Økonomi og Politik. Temanummeret indeholder artikler fra dedikerede forskningsmiljøer rundt om i landet, der hver dag producerer nuanceret viden om regionale forhold.

I artiklerne giver en række dygtige forskere inden for området blandt andet indsigt i det nybrud, der er sket i landdistrikterne.

- Der er grundlæggende et behov for en revurdering og debat i forhold til den måde, vi som samfund forstår og angriber problemerne i vores yderområder på. Vi håber derfor, at artiklerne kan være med til at understøtte denne debat, siger centerleder Egon Noe, der er temaredaktører på udgivelsen.

Du har mulighed for at læse temanummeret gratis her

Fra CLF bidrager Egon Noe, Annette Aagaard Thuesen og Kasper Friis Bavnbæk

Redaktionen afsluttet: 31.03.2023