Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny Centerleder

Mere forskningsfokus på landdistrikter og udkantsområder

Anne-Mette Hjalager tiltræder den 1. september 2011 som professor mso og centerleder ved Center for Landdistriktsforskning (CLF).

Landdistrikterne og udkantsområderne står over for meget store udfordringer.  CLF er med til at tilvejebringe et vidensgrundlag for stat, regioner, kommuner og lokale ildsjæle, som ønsker at skabe en fremtid for befolkning og virksomheder uden for de større befolkningskoncentrationer.  

I den kommende tid vil CLF sætte gang i en række nye og spændende projekter. Landdistrikternes rolle som bosætningsområder og lokaliseringssteder for mikrovirksomheder skal under luppen. De stedbundne ressourcer – kultur, sociale relationer, kompetencer, historie, miljø og natur -  skal granskes på nye måder. Centret analyserer udviklingen af forvaltningsformerne og landdistriktspolitikkerne, blandt med inspiration hentet ved samarbejder med udenlandske forskergrupper.

CLF arbejder primært med anvendt forskning.  Ambitionen er at nå frem til nye erkendelser, som skaber opmærksomhed i forskningskredse, men som også kan bruges til noget i praksis. Det kræver en løbende udadvendt dialog med folk med fingeren på landdistrikternes puls. Hvad er vigtigt? Hvor kan forskningen rykke? Anne-Mette Hjalager og centrets øvrige medarbejdere er åbne for forslag til projekter og samarbejder.

Anne-Mette Hjalager har i forbindelse med forskningsopdrag og som konsulent gennem en årrække arbejdet med regional erhvervsudvikling, landdistriktsstudier, innovation, turisme, arbejdsmarkedsforhold.  

Kontakt Anne-Mette Hjalager på: hjalager@sam.sdu.dk eller telefon 6550 4220

Redaktionen afsluttet: 01.09.2011