Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Ny bog

Ny bog: Derfor er danskerne så lykkelige på landet

En ny bog fra Realdania formidler resultater fra et forskningsprojekt om livskvalitet på landet. Landdistriktsforsker Pia Heike Johansen har bidraget med et kapitel om landlivets rytmer.

Af Tekst er uddrag fra Realdania.dk, 16-11-2023

Hvad er det, som gør danskerne på landet lidt mere lykkelige end gennemsnitsdanskeren?

Det spørgsmål giver bogen ’Livskvalitet på landet – mennesker, steder og fællesskaber’ nye svar på.

Pia Heike Johansen

Bogen er blevet udgivet af Realdania og formidler resultater og indsigter fra det Realdania-finansierede forskningsprojekt ’Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’, hvor en række forskere med fire forskellige metoder har undersøgt livskvaliteten på landet.

Kapitlerne dykker ned i de tilgængelige data der findes på området, i hverdagslivet, det byggede miljø og i civilsamfundets betydning for livskvaliteten. Bogen giver ikke et entydigt svar på, hvad det gode liv på landet er, men udfolder livskvaliteten gennem forskningsartikler, litterære bidrag, kunstværker og personlige beretninger.

Én af de forskere, der har bidraget med et kapitel til bogen, er landdistriktsforsker Pia Heike Johansen. Hun har ledet delprojektet ”Livskvalitet i hverdagslivet” i Realdanias forskningsprojekt.

På Realdanias hjemmeside kan du læse mere om projektet, læse om udgivelsen og finde bogen digitalt.

Læs mere her

Bog
Redaktionen afsluttet: 16.11.2023