Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Bioenergi, bæredygtighed og innovation i lokalsamfund

var emnet på et Nordregio seminar og workshop, som CLF var inviteret til den 21. marts. Seminaret blev afholdt i Stockholm med deltagelse fra de nordiske og baltiske lande samt EU og OECD

På seminaret var der oplæg om TRIBORN projektet, som er i sin afsluttende fase. Derudover var der oplæg med svenske og finske erfaringer vedrørende bioenergiproduktion i lokalsamfund, som især er præget af skovbrug, og som har haft succes med innovation inden for dette område.

Det bioøkonomiske potentiale i skovbruget afhænger af en bæredygtig udnyttelse af skovene og samtidig udgør det bl.a. en basis for den omstilling af kulproduktion, som i øjeblikket foregår på de tidligere og tilbageværende danske kulfyrede kraftværker, som henter alternativ biomasse i form af importerede træpiller. Der er derfor en fælles nordisk interesse i, at ressourcerne i skovbruget udnyttes bedst muligt og gavner lokalsamfundene i omstillingen til det postfossile samfund. I seminaret deltog repræsentanter fra lokale, regionale og nationale forvaltninger og myndigheder i de nordiske lande samt interesseorganisationer og repræsentanter fra EU og OECD.

I tilknytning til seminaret gennemførtes en workshop med fokus på, hvilke politiske anbefalinger der kunne uddrages af de gennemførte case studier. Workshoppen gennemløb i sessioner mulighederne for innovation og inddragelse af aktører i bioenergi- og bæredygtigheds omstilling på lokalt, regionalt, nationalt og EU-niveau.

På det lokale niveau vedrørte de spørgsmål, som var udgangspunkt for arbejdet, især metoder til at opnå tidlig involvering og motivation af lokale stakeholders og kortlægning af biprodukter, som kan være basis for innovation og forretningsudvikling inden for grøn økonomi. Hertil kom de anbefalinger, der vedrørte lokale myndighederes rolle i omstillingsprocessen. Der blev i TRIBORN projektet anvendt en analysemodel med en femkantet helix, med lokale entrepreneurer i fokus, omgivet på den ene side af input af ekspertise, og på den anden side civilsamfund og hertil overordnet de lokale myndigheder og som grundlag de lokale biomasseressourcer.

Kontaktperson: Lektor, cand.oecon Henning Jørgensen.

Redaktionen afsluttet: 19.04.2017