Skip to main content

IFUL med i stort muslingeprojekt

Det Strategiske Forskningsråd har bevilget over 12 mio. kr. til et projekt som skal udvikle muslingeproduktion og -afsætning i Danmark.

IFUL med i stort muslingeprojekt

Projektet ledes af Hans Ulrik Riisgaard, leder af Marinbiologisk Forskningscenter, som er en afdeling under Syddansk Universitet beliggende i Kerteminde. Projektet foregår i perioden 2008-12, og IFUL skal bidrage med udvikling af et innovationssystem og arbejde med hvorledes muslinger kan brandes og i højere grad blive interessante for forbrugere, restauranter og detailhandel. Titlen på projektet er MarBioShell, og det har sin egen hjemmeside: http://marbioshell.biology.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 25.02.2008