Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Nyt projekt: Vi ser med LUP på sundheden

Projektet ønsker at undersøge, hvad der sker, når der i lokalsamfunds lokale udviklingsplaner (LUP’er) er taget et valg om at arbejde strategisk og målrettet med at styrke sundhed, trivsel og tryghed

Projektet har desuden fokus på, hvordan en sådan indsats kan styrkes gennem aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfund.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har bevilliget 600.000 kr.  til CLF til gennemførelse af udviklingsprojektet ”Vi ser med LUP på sundhed”.

Kontaktperson: Annette Aagaard Thuesen aat@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 21.02.2017