Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Martin Lindhardt ansat som adjunkt

Martin Lindhardt er ansat som adjunkt pr. 1. februar 2013.

Han er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet, ph.d. i 2004 og har været ansat som underviser og forsker (post.doc.) ved både KU, SDU og AU.

Martin har primært arbejdet med pinsekristendom i Latinamerika, Chile, hvor han blandt andet har fokuseret på omvendelse, rituel praksis og "hverdagsreligion" samt på samspillet mellem religion og politik.  Endvidere har han løbende arbejdet med karismatisk kristendom og heksetro i Afrika Tanzania med fokus på den afrikanske tilegnelse eller kontekstualisering af kristendommen.

Hans første opgave for centret bliver om  lokale sundhedsinitiativer i yderområderne, og er en resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Redaktionen afsluttet: 21.03.2013