Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Mad og land og by

Ny CLF rapport: Mad kan bygge bro mellem land og by

Der er et stort og endnu uforløst potentiale for både erhvervsudvikling og bosætning i den dynamik mellem land og by, som mad og fødevarer indeholder.

Rapporten sætter fokus på potentialerne ved de stadigt flere nye madbårne initiativer, som spirer frem i stadigt flere landdistrikter i disse år.

Rapporten har gennem en omfattende undersøgelse sat fokus på, hvad der skal til, for at få skabt mere samarbejde mellem aktørerne på landet og i byerne og øge synligheden af landets kvaliteter.

Læs CLF rapporten.

Redaktionen afsluttet: 19.03.2015