Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Livskvalitet i yderområder og landdistrikter

Nyt forskningsprojekt skal afdække relationerne mellem den oplevede livskvalitet og det byggede miljø i yderområderne og landdistrikterne i Danmark

Projektet er finansieret af Realdania med 4,8 mio. kr. til CLF under Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi og består af 4 delprojekter, som varetages af forskere fra CLF, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. 1. mio kr. er bundet til CLF med yderligere 200.000 kr. til koordinering af projektet.

 

CLF skal bidrage med resultater vedrørende den oplevede livskvalitet i hverdagslivet og dennes relation til mødesteder, fællesskaber, aktiviteter, natur og landskaber, bygninger og kulturarv. Der vil primært blive anvendt etnografiske metoder, herunder dybdegående feltarbejde og kvalitative interviews baseret på foto- og lydetnografi, og forskningstilgangen er eksplorativ.

 

Læs også pressemeddelelsen fra Realdania og artiklen bragt i Jyllands-Posten, Indland, den 14. september 2018 "Landet scorer højest på livskvalitet - nu vil forskere finde forklaringen"

 

Og hør mere om formålet med projektet på DRP4 Syd

 

samt artiklen i Altinget den 17. september 2018

 

Pia Heike Johansen er forskningsleder på projektet.

 


Redaktionen afsluttet: 14.09.2018