Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Livskvaliteten i danske landdistrikter 1990-2008

En land-by sammenligning

Rapporten undersøger, hvordan livskvaliteten blandt borgere i de danske landdistrikter har udviklet sig siden 1990.

Hertil anvendes spørgeskemadata fra de Danske Værdiundersøgelser foretaget i 1990, 1999 og 2008.

Livskvalitet måles via selv-rapporteret tilfredshed med livet samt selv-rapporteret oplevelse af egen lykke. Udviklingen i landdistrikterne sammenlignes med andre områder i Danmark.

Rapporten finder generelt, at livskvaliteten er steget gennem perioden - både for borgere i landdistrikter, byområder og storbyområder. Gennem perioden, og i særdeleshed i 2008, oplever borgerne samme grad af livskvalitet, uanset om de bor i landdistrikter eller i andre egne af landet.

Rapporten er udarbejdet af  Jens Fyhn Lykke Sørensen. Læs hele CLF Report 14/2012 her

Redaktionen afsluttet: 23.04.2012