Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Mellem følelser og fornuft

Til- og fraflyttere i Lemvig kommune, med fokus på de unge fraflyttere

Lemvig Kommune er en af i alt 16 yderkommuner i Danmark. Her er en skøn og unik natur, billige huse, stærke lokalsamfund og en smuk og driftig handelsby, Lemvig. Alligevel er der befolkningstilbagegang. Derfor er det relevant at spørge: Hvad får folk til at flytte til en kommune som Lemvig Kommune, og hvad får dem til at flytte væk?

I rapporten kombineres to delundersøgelser: en spørgeskemaundersøgelse fra maj 2011 med 120 tilflyttere og 120 fraflyttere - samt telefoninterview fra november 2012 med 10 tilflyttere og 25 unge fraflyttere.

Hvad angår tilflytterne, flytter de først og fremmest til kommunen på grund af en stærk tilknytning til lokalområdet, herunder familie, venner, naturen og lokalsamfundet. Herudover indvirker på flyttevalget, om de kan få et job, et godt og billigt hus samt adgang til offentlige serviceydelser.

De unge fraflytteres motiver for at flytte er derimod mest præget af fornuftsbetonede overvejelser, nemlig adgang til job og uddannelse. Herudover viser telefoninterviewene, at der foregår en ’kamp’ mellem de unges følelser og fornuft, når samtalen går på deres hjemstavn, og om de overvejer at flytte tilbage på et tidspunkt. På den ene side føler de fleste stor tilknytning og hjemlængsel. På den anden side erkender mange, at der er færre muligheder (job, uddannelse, kulturelle aktiviteter) end i de større byer. Udfaldet er – den stærke hjemstavnsfølelse til trods – at mange af dem nok ikke flytter tilbage. 

Rapporten er udarbejdet af professor mso Gunnar Lind Haase Svendsen.

Læs CLF rapporten i pdf-format

Redaktionen afsluttet: 21.03.2013