Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

LEADER-metoden får lokale ideer til at blive virkelighed

En ny undersøgelse fra Center for Landdistriktsforskning påpeger vigtigheden af den lokale medbestemmelse og styring, når der postes penge i lokale udviklingsprojekter i de danske landdistrikter.

Rapporten påpeger, at det giver god mening at inddrage lokale ildsjæle og ressourcepersoner, når lokale udviklingsprojekter skal prioriteres. Det er den såkaldte LEADER-metode, der skal sikre, at de tilskudspenge der sættes i lokale projekter, rent faktisk er baseret på en lokal vurdering og (på et lokalt) ønske. I Danmark er der 57 lokale aktionsgrupper -  foreninger, der med penge fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal medvirke til at skabe lokal udvikling efter principperne i LEADER-tilgangen.

LEADER-metoden forudsætter, at lokal udvikling sker ud fra en vedtaget strategi og i et lokalt offentligt-privat partnerskab. Altså i et samarbejde, der kan tænke på tværs af interesser og skabe netværk og nye samarbejdsrelationer. Det styrker projekterne og skaber lokalt ejerskab og engagement, påpeger undersøgelsen.

Rapporten gennemgår på baggrund af international litteratur LEADER-metodens syv nøglebegreber, og ser på dens anvendelse i Danmark ud fra fokusgruppeinterview med fem udvalgte lokale aktionsgrupper. Det konkluderes bl.a., at

  • det selvstyrende lokale led som aktionsgrupperne repræsenterer giver en bedre projektudvælgelse, fordi det bygger på et lokalkendskab og en bedre forankring i lokalsamfundet, og
  • metoden styrker processen fra idé til projektgennemførelse ved at åbne op for samarbejder, som ellers ikke vil blive etablerede. Processen bidrager også til at indlejre og sprede viden, som kan medvirke til, at nye initiativer og projekter igangsættes.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen bliver præsenteret på den nordiske landdistriktskonference ”Rural at the Edge” der afholdes i Joensuu i Finland den 21. til 23. maj.

Rapporten er udarbejdet af  Annette Aagaard Thuesen og  Niels Christian Nielsen. Du kan læse hele rapporten ”Merværdien af Leader” her (CLF Report 16/2012)

Redaktionen afsluttet: 23.04.2012